" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان خوزستان با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
مجلات تخصصی حسابداری و حسابرسی در ایران کدامند
بار علمی حوزه حسابداری و  حسابرسی کشور، بر عهده مجلات تخصصی است که ارائه کننده آخرین دستاوردهای علمی ، پژوهشی در بخشهای مختلف این حوزه می باشند.
در این بخش لیست کاملی از نشریات و مجلات تخصصی حوزه حسابداری و حسابرسی در ایران ارائه می شود.
در زیر  لیست مجله های تخصصی حسابداری و حسابرسی ایران به همراه آدرس سایت ارایه شده است
 بررسی‌های حسابداری و حسابرسی-دانشگاه تهران


https://acctgrev.ut.ac.ir

پژوهش‌های حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان
http://uijs.ui.ac.ir/far


پژوهش‌های تجربی حسابداری-دانشگاه الزهرا
http://jera.alzahra.ac.ir

پیشرفت های حسابداری-دانشگاه شیراز
http://jaa.shirazu.ac.ir

حسابداری مالی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
http://www.qfaj.ir

مطالعات تجربی حسابداری مالی-دانشگاه علامه طباطبایی
http://qjma.atu.ac.ir

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
http://faar.iauctb.ac.ir

حسابداری مدیریت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
http://jma.srbiau.ac.ir

دانش حسابداری-دانشگاه شهید باهنر کرمان
http://njak.uk.ac.ir

تحقیقات حسابداری و حسابرسی-انجمن حسابداری ایران
http://iranianaa.ir/publications/10

دانش حسابرسی-دیوان محاسبات کشور
http://danesh.dmk.ir

دانش حسابداری مالی-دانشگاه بین المللی امام خمینی

http://jfak.journals.ikiu.ac.ir

دانش حسابرسی و حسابداری مدیریت-انجمن حسابداری مدیریت ایران
http://jmaak.srbiau.ac.ir

-
انجمن مهندسی مالی ایران و دانشگاه آزاد واحد امارات

International Journal of Finance and Managerial Accounting
http://ijfma.srbiau.ac.ir

مطالعات حسابداری و حسابرسی-انجمن حسابداری ایران
http://iranianaa.ir/publications/11

چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری-دانشگاه شهیدبهشتی
http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FinancialManagementPerspective

بورس اوراق بهادار-سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
http://journal.seo.ir

تحقیقات مالی-دانشگاه تهران
https://jfr.ut.ac.ir

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
http://fej.iauctb.ac.ir

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
http://jfksa.srbiau.ac.ir

دانش سرمایه گذاری-انجمن مهندسی مالی ایران
http://jik.srbiau.ac.ir

تحقیقات مالی اسلامی-دانشگاه امام حسین (ع(
http://ifr.journals.isu.ac.ir

راهبرد مدیریت مالی-دانشگاه الزهرا
http://jfm.alzahra.ac.ir

مدیریت دارایی و تامین مالی-دانشگاه اصفهان
http://uijs.ui.ac.ir

حسابداری سلامت-دانشگاه علوم پزشکی شیراز
http://jha.sums.ac.ir

اقتصاد پولی، مالی-دانشگاه فردوسی مشهد
http://danesh24.um.ac.ir

پژوهش های پولی، بانکی-پژوهشکده پولی و بانکی
http://jmbr.mbri.ac.ir

پژوهشنامه مالیات-سازمان امور مالیاتی کشور
http://www.taxjournal.ir

سیاست های مالی و اقتصادی-وزارت امور اقتصادی و دارایی
http://www.qjfep.ir

راهبرد توسعه-مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
http://www.tsrc.ir

پژوهش حسابداری-دانشگاه الزهرا
http://ijar.alzahra.ac.ir

دانش و پژوهش حسابداری-انجمن حسابداری ایران
http://iranianaa.ir/publications/9

سیستم اطلاعاتی حسابداری-دانشگاه فردوسی مشهد
http://jais.um.ac.ir

حسابداری دولتی-دانشگاه پیام نور
http://gaa.journals.pnu.ac.ir

حسابرسی، نظریه و عمل-انجمن حسابرسان داخلی ایران
http://gaa.journals.pnu.ac.ir

دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری-دانشگاه خوارزمی
http://aapc.khu.ac.ir

پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی-سازمان حسابرسی
http://www.arfr.ir

نظریه های نوین حسابداری-دانشگاه رجا قزوین
http://mtha.raja.ac.ir

پژوهش های نوین در حسابداری-دانشگاه پیام نور
http://nra.journals.pnu.ac.ir

بررسی های حسابداری-دانشگاه شهید چمران اهواز
http://jiar.scu.ac.ir

چشم انداز حسابداری و حسابرسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان
http://jacc.usb.ac.ir

پژوهشنامه توسعه مالی-دانشگاه عطار مشهد
http://attar.ac.ir/main/index.php/34-2014-03-04-08-26-19/22-2014-03-04-08-28-25

حسابدار رسمی-جامعه حسابداران رسمی ایران
http://www.iacpa.ir

پژوهش مدیریت و حسابداری-انجمن علمی حسابداری گلستان
http://iranjoman.org

دوماهنامه حسابرس-سازمان حسابرسی
http://www.hesabras.com

ماهنامه حسابدار-انجمن حسابداران خبره ایران
http://iica.ir

ماهنامه بورس-سازمان بورس و اوراق بهادار ایران
http://www.mahnamebourse.ir


دو ماهنامه حسابرسان داخلی-انجمن حسابرسان داخلی ایران
http://www.hesabrasandakheli.ir

حسابرسی فنّاوری اطلاعات-مدیر مسئول دکتر سید محسن هاشمی
http://www.itauditing.ir

مطالعات مدیریت و حسابداری-دانشگاه تاکستان قزوین
http://uctjournals.com/farsi/index.php/home-accounting

ماهنامه تدبیر-سازمان مدیریت صنعتی
http://tadbir.scimi.irشرکت حسابداری و حسابرسی محاسبان خبرهمی توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات